АГРОТОП ЕООД
English EnglishОсновен ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

  • Селекция, сортоподдържане и семепроизводство на пъпеши, късоплодни и дългоплодни краставици; семепроизводство на люцерна, пшеница, ечемик, соя

  • Производство на селскостопанска продукция: пшеница, ечемик, слънчоглед, рапица, царевица и други култури

  • Търговия със семена, препарати за растителна защита и торове

  • Консултантски услуги в областта на растениевъдството
Адрес за връзка

гр.Горна Оряховица 5100
област Велико Търново
ул.Иван Вазов №1 п.к.33
тел.: (+359) 618 60714
факс: (+359) 62 520 552
GSM: (+359) 887 813 427
e-mail: agrotop_2000@yahoo.com