АГРОТОП ЕООД
Търговия

Търговската дейност на фирма "Агротоп" ЕООД обхваща:


  • семена от зърнени житни, маслодайни, фуражни и зеленчукови култури
  • растително-защитни препарати за опазване на културите от болести, неприятели и плевели
  • минерални торове – азотни, фосфорни, калиеви и комбинирани
  • листни торове, растежни регулатори и други